Odsúhlasením s podmienkami udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári spoločnosti C /group connect center podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely sprostredkovania zamestnania.

Udelený súhlas platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie moje práva dotknutej osoby tak, ako sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. .