Informácie o spoločnosti

C /group connect center je voľným zoskupením, ktoré zastrešuje spoločnosti zaoberajúce sa poskytovaním pružných personálnych riešení, založených na princípe kooperácie – kooperujúcich spoločností, t.j. objednávateľ-dodávateľ.
Pôsobíme v rámci celého európskeho trhu i severských krajín, kde ponúkame profesionálne služby s vysokou pridanou hodnotou pre kooperanta – objednávateľa a to spolu s dodržiavaním platnej legislatívy a kódexov v krajine objednávateľa i dodávateľa.
Našim cieľom je poskytovať objednávateľovi čo najväčší servis a to počínajúc vyhľadaním požadovaných pracovníkov, kompletná starostlivosť o nich až po dobu, kedy ich objednávateľ nepotrebuje. Mzdová a súvisiaca personálna agenda pre pracovníkov je vždy na našej strane.

Cgroup šturktúra firmy

Štruktúra

Základom konceptu Connect Centre je organizovanie a realizovanie viacerých zmluvných vzťahov objednávateľ-dodávateľ, cez jedno komunikačné stredisko. Objednávateľ zjednáva zmluvný vzťah, objednáva a komunikuje centrálne s C /group connect center.